Lidmaatschap

Klik hier en word nu lid!

Je zal doorgeleid worden naar de website van tennis vlaanderen, waar je je rechtstreeks kan inschrijven voor onze club.

Lidgelden

  Voor 1 maart Vanaf 1 maart
Volwassenen (*) € 100,00 € 110,00
Jeugd € 55,00 € 65,00
Derde lid van eenzelfde gezin (**) € 40,00 € 50,00

Betaal je voor 1 maart krijg je voor elk gezinslid € 10,00 korting

(*) Vanaf het moment dat men in het jaar van aansluiting 17 jaar wordt.
(**) Het is steeds het lid dat het minste moet betalen, dat kan genieten van de prijs als derde lid van eenzelfde gezin. Indien je pas na 1 augustus wenst lid te worden, neem dan contact op met één van de bestuursleden.